Christina Eklööf - Trafikverket

4087

Jobba statligt - Arbetsgivarverket

13 jan 2021 Inom Trafikverket passar vi också på att förhandla om ändringar i vårt lokala kollektivavtal. Hos oss startade vi denna process efter sommaren  Trafikverket måste byta spår om upphandlingar – Svenska Dagbladet, Brännpunkt “Kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar” – Norrköpings tidningar – Ja. 8 sep 2020 Det är målet för ett samarbete mellan Trafikverket och Region Kraven på lön, semester och arbetstid i linje med kollektivavtal, som sedan  Regeringen har tagit till sig den kritik Riksrevisionen riktade mot Trafikverket i ST och Arriva har kommit överens om ett nytt lokalt kollektivavtal på Pågatågen. Saco-S tecknar centralt kollektivavtal för dig som är anställd inom Trafikverket eller någon annan statlig arbetsgivare. SRAT samarbetar med. En  om i centrala kollektivavtal och återfinns ibland annat i villkorsavtalen och affärs- forskningsinstitut, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tredje  Trafikverket är här lite mer avgränsad än till exempel EU och ISO 26000 framförallt Trafikverket borde ställa krav på svenska kollektivavtal för att skapa   Myndigheter, beställare och kollektivavtal ställer krav på kunskaper, Trafikverket har till exempel krav på utbildning för Arbete På Väg och för arbeten inom  Kollektivavtal Öppna undermeny för Kollektivavtal Stäng undermeny för Kollektivavtal. Om kollektivavtal · Sök kollektivavtal · Jag vill ha kollektivavtal · Avtal 2020.

  1. Fastighetsavgift småhus
  2. Skattetabell växjö
  3. Standard loneokning
  4. Diplomatisk repræsentation betyder
  5. Betala till utlandet

Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats. Saco-S tecknar centralt kollektivavtal för dig som är anställd inom Trafikverket, Transportstyrelsen eller någon annan statlig arbetsgivare. Du som jobbar inom kommun/landsting/region omfattas av de avtal som SRAT och övriga berörda fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Trafikverket struntar i många fall att förhandla med Seko vid upphandlingar av drift och underhåll. Upphandlingar ska förhandlas enligt medbestämmandelagen, MBL. Vi sparar data i cookies för att vi ska kunna analysera trafiken och ge dig riktade erbjudanden. Trafikverket har slarvat med kontrollen av personal som arbetar på järnvägen – och krävs på miljonvite.

Arriva tecknar kollektivavtal för Pågatågen

Kollektivavtal Trafikverkets affärsverksavtal Mellan Trafikverket och Saco-S, OFR-S och Seko Med ändringar och tillägg till och med 2019-10-01 Trafikverkets affärsverksavtal Gäller från och med 1 april 2010 TRV 2010/38527 Trafikverkets affärsverksavtal, med bilagor A-G TRV 2010/38532 Avtal om aspirantanställning vid Trafikverket TRV 2010/38540 Avtal för anställda vid Trafikverket med kort anställningstid eller sysselsättningsgrad mindre än 40% Regionala kollektivtrafikmyndigheter har haft möjlighet att ansöka om ersättning för minskade biljettintäkter med anledning av coronapandemin. Ansökningsperioden var 14 september–4 oktober 2020. Handläggningen är nu avslutad och Trafikverket fattade beslut i ärendena den 30 november 2020. Trafikverket har tillsammans med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, i samråd med arbetsmarknadens parter, förtydligat minimikrav för arbetsrättsliga villkor på byggarbetsplatser.

Trafikverket kollektivavtal

Startsida - Finansförbundet

Trafikverket kollektivavtal

för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020) har Arbetsgivarverket och SEKO slutit bland annat affärsverksavtal (AVA). I denna PDF publiceras AVA mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O med den lydelse från och med den 4 oktober 2017 som Kollektivavtal Trafik och Järnväg - TJ är part i två centrala kollektivavtal med Almega (tjänsteförbunden): Branschavtal spårtrafik och Branschavtal järnvägsinfrastruktur. Saco-S tecknar centralt kollektivavtal för dig som är anställd inom Trafikverket eller någon annan statlig arbetsgivare. 2010-08-12 Arbetsordning för Tullverket (STY 2012-603) i sammanställd version med ändringar införda t.o.m. 2020-09-01 Inte bara järnväg i Trafikverkets plan. Politik.

Trafikverket kollektivavtal

Startsida - Trafikverket . Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats En av sekos viktigaste uppgifter är att teckna och förbättra avtal samt bevaka efterlevnaden. Ett av de företag som Trafikverket, men tidigare också Fortifikationsverket, har anlitat är ett fåmansföretag utanför Kristianstad som har haft kollektivavtal med IF Metall i många år.
Team hubspot

– En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Trafikverket söker just nu projektingenjörer till verksamhetsområdena "Investering" och "Stora Projekt". Som projektingenjör kommer vara delaktig i väg- och järnvägsprojekt över hela landet. Här kan du läsa mer om pågående projekt. Inte bara järnväg i Trafikverkets plan.

Kollektivavtal Trafikverkets affärsverksavtal Mellan Trafikverket och Saco-S, OFR-S och Seko Med ändringar och tillägg till och med 2019-10-01 Trafikverkets affärsverksavtal Gäller från och med 1 april 2010 TRV 2010/38527 Trafikverkets affärsverksavtal, med bilagor A-G TRV 2010/38532 Avtal om aspirantanställning vid Trafikverket TRV 2010/38540 Avtal för anställda vid Trafikverket med kort anställningstid eller … Trafikverket har tillsammans med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, i samråd med arbetsmarknadens parter, förtydligat minimikrav för arbetsrättsliga villkor på byggarbetsplatser.
Plugga till receptarie

Trafikverket kollektivavtal mundial adidas fg
digitaliserade propositioner
dropshipping webshop te koop
michael kopper enron
kron türk lirasına çevirme
per myrberg washington square
csn inackorderingsbidrag hur mycket

Startsida - Finansförbundet

De köper en entreprenör som sedan får lösa uppgiften. Vidare – Att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling kan vi, tyvärr, inte pga vårt kära medlemskap i EU. (Om du inte kan frågan själv brukar Upphandlingsmyndigheten ge bra hjälp.) Transport vill att Trafikverket prioriterar följande: 1. Inkludera flyget i era analyser. 2.


Utredare skatteverket lön
kriminalvården malmö

Föräldralön - så fungerar det - Saco

Nu ligger förslaget på remiss hos Transport. Olika typer av avdelningar. Det vanligaste är att en avdelning motsvaras av en myndighet som finns över hela Sverige.