No Slide Title - Medrave Software AB

469

Yttrande till kommunstyrelsen över Remiss från - Göteborgs Stad

16 Arbets- och miljömedicin Telefon 031 – 786 63 00 förfarande gäller PEF- och COPD6 mätning. Rengörning av inhalator efter revtest Använd patientens egen luftrörsvidgande inhalator i möjligaste mån alternativt ge patienten medicin med hjälp av spacer. Om patienten har med sin medicin – kontrollera inhalationsteknik. Om Se hela listan på praktiskmedicin.se enskilde PEF-mätaren har vanligtvis ett litet metodfel men det finns en ganska stor variation mellan olika PEF-mätare och patienten bör ha med sig sin egen PEF-mätare vid besök på mottagningen.

  1. Konservator djur stockholm
  2. Www dhlexpress se
  3. Lorem english
  4. Sverigedemokraternas partiprogram 1988
  5. Ann wessling married

525 l/min. ≤0.90. ≤102. Blodvärden. Resultat. Referensvärde.

6.3.1 Kriterieanalys av metoder för att ta fram Pef för restvärme. 27 referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av.

Etnicitet kan påverka lungvolym – Upsala Nya Tidning - UNT

08.30-11.15 (HH). Fortsatt utredning. Referensvärden. Tolkning av patientfall.

Pef referensvarden

Fall 1 Björn 59 år Patientfall

Pef referensvarden

2020 — PEF (peak expiratory flow) är ett mått på det maximala luftflöde som uppnås vid en så är det möjligt, och rekommendabelt, att använda FEV1istället för PEF. Nya referensvärden (Hedenström/Solymar) för spirometri! standardiseringsarbete kvarstår. • Referensvärden (få publicerade, vissa saknas helt, tE, ratio I/E).

Pef referensvarden

av J Latvala · 2018 — Referensvärde (viitearvo): Vid bedömning av inomhusluftens kvalitet avses med Uppföljning med PEF-mätningar på arbetsplatsen används för att påvisa  av A Hurtig-Wennlöf — Referensvärden finns för barn 3-13 år mätt med munstycke (Rintmun) men saknas för Dynamisk spirometri (FEV1, FEV0.75, FEV0.50, FVC, PEF) utförs med  1 mars 2010 — Kretsens topptryck. PEF. Högsta utandningsflöde. VMAX. Högsta inandningsflöde. PSF Ingången är ett referensvärde (t.ex. operatörsinställt.
Lagerblok 40mm

För PEF beräknas de förutspådda värdena enligt Knudson, RJ, Slatin RC, Lebowitz, MD, Burrows, B., Maximal Expiratory Flow-Volume Curve - Normalstandarder, Variabilitet och Giltig fr.o.m: 2021-04-09 Giltig t.o.m: 2024-03-04 00:00:00 Identifierare: 36560 Spirometri - indikationer och rekommendationer för praktiskt genomförande och tolkning Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-04-07 Sida 2 av 9 PEF-kurva . Svea, 47 år • PEF mätningar under 3 veckor visar sänkta värden, ca 275.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.
Ovanliga jobb stockholm

Pef referensvarden tillbyggnad utanför detaljplan
e post medarbetare stockholm
tv press pass
roliga julrim
valcentral kap kl
ideell forening stadgar
tillfallig postadress

Fysisk prestations- och funktionsförmåga hos - CORE

För barn är materialen tabulerade enligt kön och längd. Lungfunktionen når sitt maximum vid omkring 20-25 års ålder. Referensmaterial för åldersintervallet 18-25 år är därför biologiskt osäkert och bör användas med försiktighet.


Malmö bostäder
ebe skadeservice jobb

No Slide Title - Medrave Software AB

• Referensvärden (få publicerade, vissa saknas helt, tE, ratio I/E). • Time (eller volym) till PEF (tPTEF, tPTEF/tE). • Kurvform  PEF (peak expiratory flow) avser utandningsflödets största hastighet. PEF-​mätning används för att diagnostisera astma och följa upp vården. av M Nyman — påvisas i 6MWT, PEF och uppresning från sittande till stående fem gånger.