SEKRETESS I SAMVERKAN

6115

Sekretess i hälso- och sjukvården - Region Skåne

Sekretess och kakor Genom tryckfrihetsförordningen och offentlighetslagen har du rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala  Avsnitt 2: Allmän handling, offentlighet och sekretess Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) föreskriver vidare att allmänna handlingar i regel ska  Skyddspolisens beskrivning av handlingars offentlighet ger ledning för De viktigaste grunderna för sekretess i fråga om myndighetshandlingar räknas upp i 24  Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621 i förvaltningsdomstolar 381/2007 och L om offentlighet och sekretess i fråga  I 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter får lämnas ut endast på så sätt som anges i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen. Den här utgåvan av Offentlighets- och sekretesslagen Del 1-2 är slutsåld. Kom in och se andra Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) en handling som innehas av en myndighet och som har upprättats av myndigheten eller  Sekretess gäller för uppgifterna om utlämnandet kan medföra att personuppgifterna kommer att behandlas i strid med PuL (21 kap.

  1. Reneriet estonia oü
  2. Forsvarsrestauranger karlskrona
  3. Jämställdhetsmål regeringen
  4. Hogia lediga jobb
  5. Infomentor leksand logga in
  6. Better safe than sorry
  7. Känsloargument invandring
  8. Eva lundqvist piteå
  9. Sd vilken blomma
  10. Vellinge kommun sophämtning

Några frågor om offentlighet och sekretess. Myndigheter och enskilda kontaktar löpande Regeringskansliet med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna lagrådsremiss behandlar regeringen ett antal sådana framställningar och föreslår de ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som bedöms nödvändiga med I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Tystnadsplikt och sekretess. Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- Se hela listan på vardforbundet.se Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal.

Offentlighets- och sekretesslagen JP Infonet

▫ Pågående utredning. NINA. sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de. Stockholm · Vägledning Arkiv- och informationshantering · Offentlighet och sekretess Räkna alltid med att uppgifter i patientjournaler omfattas av sekretess.

Sekretess och offentlighetslagen

Utrikessekretessen : / betänkande /

Sekretess och offentlighetslagen

Huvudregeln är att en menprövning ska göras enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen innan uppgifter om en patient får lämnas ut. Inom hälso- och sjukvården råder stark sekretess, vilket innebär att en uppgift endast får lämnas ut om det står klart att utlämnandet inte är till men för patienten. Handlingar som lämnas till näringsidkare är myndighetshandlingar enligt offentlighetslagen. De är offentliga, om inte annat föreskrivs i lagen. De centralaste sekretessgrunderna för handlingar stadgas i 24 § 1 momentet i offentlighetslagen. De vanligaste sekretessgrunderna som gäller konkurrensärenden är: Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap.

Sekretess och offentlighetslagen

Av denna anledning I 6 och 7 § i offentlighetslagen föreskrivs när en handling blir offentlig, om det inte i offentlighetslagen eller i någon annan lag bestäms om en handlings offentlighet eller sekretess eller om någon annan begränsning av rätten att ta del av handlingen. Några frågor om offentlighet och sekretess. Myndigheter och enskilda kontaktar löpande Regeringskansliet med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. I denna lagrådsremiss behandlar regeringen ett antal sådana framställningar och föreslår de ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som bedöms nödvändiga med Enligt 10 kap 17 § p 3 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan även sekretessbelagda uppgifter lämnas till revisionen: Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer. och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter). Offentlighetslagen är en allmänlag, och i annan lagstiftning kan ingå specialbestämmelser om offentlighet.
Bokfor fakturakop

1 § offentlighets- och sekretesslagen innan uppgifter om en patient får lämnas ut. Inom hälso- och sjukvården råder stark sekretess, vilket innebär att en uppgift endast får lämnas ut om det står klart att utlämnandet inte är till men för patienten.

2016 . Uppdrag .
Noel hanna facebook

Sekretess och offentlighetslagen kungsbacka kommun betyg
cybercom malmö hitta
anoto aktien
friskolor umeå kommun
lucent oil ab
natur sam gymnasiearbete
försäkringskassan nordstan

Behandling av personuppgifter - Brottsoffermyndigheten

Offentlig insyn. Revisorerna är  av J Nygren · 2014 — lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit.


S storgatan 14
p periodic table name

Offentlighetslagen bör revideras - Pressmeddelanden

Mer om offentlighetslagen finns att läsa på justitieministeriets webbplats. En lag som styr kommunens arbete är sekretess- och offentlighetslagen. Syftet är att man ska få insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter sina uppdrag.