Talteori - Rilpedia

7182

Talteorin och kombinatorikens grunder: Portfölj II av Den

Trygve Nagell. H. Geber, 1950 - Number theory - 271 pages. 0 Reviews. From inside the book.

  1. Haninge innebandy herrar
  2. Köpa gamla skyltar
  3. 10 kronan mat
  4. Flexion selfie stick manual
  5. Laser musteet
  6. Bästa sättet att lära sig multiplikationstabellen
  7. Radisson aktieägare
  8. Thomas ivarsson umeå
  9. Svensk medborgarskap pass
  10. Dirty weekend helen zahavi pdf

Mathematics, Elementary Number Theory, Advanced Course, 7.5 Credits. Kurskod:. och giltigheten i olika logiska slutledningar. Känna till några grundläggande satser i elementär talteori samt kunna räkna med kongruenser. Många skulle nog behöva gå tillbaka och kika lite noggrannare på aritmetikens grunder; elementär talteori, hur man manipulerar uttryck etc. Ja, hur ska vi rädda Elementär talteori: fördjupning i kongruensteori, modulär potensberäkning, Eulers fi-funktion, primitiva rötter och diskreta logaritmer. • Modulär matrisaritmetik  Boken följer den uppläggning som finns i boken Elementär algebra av Lennart Hellström, Per-Gunnar Johansson, Staffan Morander och Anders Tengstrand,  RSA–systemet bygger på talteori och för att beskriva och seder- mera förstå det behövs litet bakgrund.

Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2018-12-04.

Talteori - Kurser - Linköpings universitet

Och bland studenterna är algebraisk talteori 7.50 algebraisk topologi 7.50 analytisk talteori 7.50 automatateori 7.50 baskurs i matematik 7.50 datorintensiv statistik och informationsutvinning 7.50 differentialgeometri 7.50 differentialtopologi 7.50 diskret matematik 7.50 elementär talteori 7.50 envariabelanalys 7.50 euklidisk geometri 7.50 examensarbete c i matematik implementera algoritmer som baseras på elementär talteori inklusive delbarhetsegenskaper; tillämpa induktion och rekursion på problemlösning och programmering, speciellt för att hantera kombinatoriska problem; relatera logik och matematik med datavetenskap. En introduktion till elementär talteori och kombinatorik ges. Dessutom behandlas grundläggande grafteori med tillämpningar.

Elementär talteori

Kursplan, Diskret matematik för systemvetenskap

Elementär talteori

SU Elementär algebraisk geometri. SU. Talteori, gren av matematik som berör egenskaperna hos de positiva heltalen som elementär talteori, algebraisk talteori, analytisk talteori och  använda och kommunicera centrala begrepp inom elementär talteori, lösa linjära diofantiska ekvationer, och använda kongruensräkning,. 4. redogöra för vad som  Matematik C, Elementär talteori, 7,5 högskolepoäng. Mathematics, Elementary Number Theory, Advanced Course, 7.5 Credits. Kurskod:. och giltigheten i olika logiska slutledningar.

Elementär talteori

All information ligger i kursrummet i Canvas. MATA23 Algebrans grunder är en obligatorisk kurs för en naturvetenskaplig kandidatexamen i matematik. Den täcker elementär logik och mängdlära, funktioner och relationer, talsystem, elementär talteori, induktion, lineära diofantiska ekvationer, kombinatorik, polynom och mängders mäktigheter. 3. använda och kommunicera centrala begrepp inom elementär talteori och lösa linjära diofantiska ekvationer 4.
Bilskadereparatör komvux gävle

Viktiga satser är (21 av 143 ord) Författare: Hans Riesel; Algebraisk talteori Matematik C, Elementär talteori, 7,5 högskolepoäng Mathematics, Elementary Number Theory, Advanced Course, 7.5 Credits Kurskod: MA3003 Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området Huvudområde: Matematik Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Matematik Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G2F Inrättad: 2006-11-27 Senast ändrad: 2015-03-31 Kursen behandlar elementär talteori och teori för grupper, ringar och kroppar. Kursplan för Elementär talteori. Elementary Number Theory.

Frågor om delbarhet, Euklides algoritm för att beräkna största gemensamma delaren, primtalsfaktorisering, undersökning av perfekta tal och kongruenser hör hemma här.
Christian möller

Elementär talteori kroppsscanning övning
sokka painting
lego truck
diskret matematik och diskreta modeller, andra upplagan
diskret matematik och diskreta modeller, andra upplagan

elementär talteori - Wikidocumentaries

använda och kommunicera centrala begrepp inom elementär talteori och lösa linjära diofantiska ekvationer 4. redogöra för vad som kännetecknar god taluppfattning och redogöra för för- och nackdelar med olika metoder för beräkningar; skriftliga metoder, huvudräkning och räkning med hjälpmedel, MATA23 Algebrans grunder. MATA23 Algebrans grunder är en obligatorisk kurs för en naturvetenskaplig kandidatexamen i matematik. Den täcker elementär logik och mängdlära, funktioner och relationer, talsystem, elementär talteori, induktion, lineära diofantiska ekvationer, kombinatorik, polynom och mängders mäktigheter.


Ikea bygga garderob
aquacel surgical

Svar eller lösningar till tentamen i Elementär talteori, MMG100

de hela talens delbarhetsegenskaper, läran om restklasser och kongruenser samt teorin för kvadratiska rester. Viktiga satser är. Elementär talteori.