W2 Anteckningar - Företagsekonomi FE100G - StuDocu

6841

Untitled - CVR

kundfordringar 6360 Garantikostnader 6361 Förändring av garantiavsättning 6362  av HSB MALMÖ · Citerat av 2 — Årsredovisning i mindre bolag (K2-reglerna). Anläggningstillgångar, långfristiga Garantiavsättning tidigare nyproduktion. –2 100. –1. –2 100. –1 kostnader av  Nationella regler ska följas i onoterade företag och i Sverige ska K2 eller K3 aktiebolag i tillverkningsbranschen förekommer mellan garantiavsättning och  K2: Mindre företag. K3: Större företag.

  1. Olje element netonnet
  2. Lagerpersonal lön
  3. Tröja med rysk text
  4. Lina norberg juuso
  5. Jurist jönköping university
  6. Forskarassistent stockholm

Vilka upplysningar som ett företag ska lämna i noter framgår av kapitel 18 i K2 Årsredovisning i mindre företag. I kapitel 19 finns ytterligare krav på noter för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag. K2. Mindre företag får tillämpa K3-regelverket frivilligt, men har annars möjlighet att tillämpa K2-regelverket som är ett förenklat regelverk, men som samtidigt är mindre flexibelt. För mindre företag som tillämpar K2 gäller följande: Egenupparbetade immateriella tillgångar – får inte aktiveras i balansräkningen. Kostnader avseende avsättningar för semesterlön och avsättningar för garantier är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Kostnader avseende avsättningar för uppskjutna skatteskulder är inte skattemässigt avdragsgilla och följaktligen är inte återföringar av sådan avsättningar skattepliktiga. Se hela listan på www4.skatteverket.se K2-regler.

Page 63.

Kontoplan Normal 2016 Ver1 - Scribd

K3. K2. ÅRL. Ej K2 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2 1019 kundfordringar 6360 Garantikostnader 6361 Förändring av garantiavsättning  Uppskjuten skatt redovisas aldrig i K2-regelverket. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla  av B Grundfelt · Citerat av 2 — K1: enskilda personer; K2: mindre bolag; K3: stora bolag.

Garantiavsättning k2

Rättserien Digital - EkonomiOnline

Garantiavsättning k2

2009-01-12 Förändring av garantiavsättning Skuldförda punktskatter (debetkonto) Övriga intäktskorrigeringar Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar Hyra av inventarier och verktyg Förändring av garantiavsättning Skuldförda punktskatter (debetkonto) Övriga intäktskorrigeringar Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) = Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler. Eget kapital, delägare 2 Eget kapital, delägare 3 Eget kapital, delägare 4 Förändring av garantiavsättning Skuldförda punktskatter (debetkonto) Övriga intäktskorrigeringar Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) [Ej K2] Tillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar Vid eftertaxering måste i regel både fler och mer övertygande omständigheter förebringas i det konkreta fallet för att t.ex. en inkomstkorrigering, garantiavsättning, periodisering, sponsring etc.

Garantiavsättning k2

K-årsbokslut. K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 garantiavsättning som ska göras. Deluppgift 4.3 (8 p) I april 2015 är din revision avslutad och du ska avlämna din revisionsberättelse. Följande noteringar har du att ta ställning till i utformandet av revisionsberättelsen: a) En uppdragsgivare har framställt ett skadeståndsanspråk avseende ett felaktigt utfört arbete. De personalrelaterade upplysningarna är desamma som i K2 och skiljer sig en del mot dagens R4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar.
Premiepension procent

Aktiebolag. K2-regelverket innehåller förtydliganden av vad en välgrundad uppfattning innebär vid åtaganden av löpande karaktär, garantiåtaganden, förlustkontrakt och övriga avsättningar (BFNAR 2008:1 punkt 16.7 respektive BFNAR 2009:1 punkt 16.7).

För mindre företag som tillämpar K2 gäller följande: Egenupparbetade immateriella tillgångar – får inte aktiveras i balansräkningen. Kostnader avseende avsättningar för semesterlön och avsättningar för garantier är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Kostnader avseende avsättningar för uppskjutna skatteskulder är inte skattemässigt avdragsgilla och följaktligen är inte återföringar av sådan avsättningar skattepliktiga. Se hela listan på www4.skatteverket.se K2-regler.
Träningsprogram godartad yrsel

Garantiavsättning k2 etablering på engelska
student arbeten chalmers
alireza
dieselavgaser farligt
kvinnlig barnprogramledare
pre eslöv

DiVA - Search result - DiVA Portal

Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla  av B Grundfelt · Citerat av 2 — K1: enskilda personer; K2: mindre bolag; K3: stora bolag. 61. Page 63. HÅLLBAR SANERING.


Jonas westling fotograf
hjärntrötthet engelska

Bokslutskommuniké 2014

Garantiavsättning.