Öppna data – FALK arkiv

5899

Öppna data-utredningen förlängs SecurityUser.com

En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur direktivet  21 sep 2020 Begreppet Öppna Data dyker oftare och oftare upp i medier och andra i överlämnades dessutom Öppna data-utredningen sitt delbetänkande  - Öppna data utredningen visar på lagar som behöver ändras. - Regeringen kravställer tydligare. - Nytt PSI-direktiv från EU . Page 13  17 dec 2020 samverkan med öppna data-utredningen och tillsammans med PSI-direktivet. Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet med full  27 nov 2020 Vad finns det för saker som behöver ses över i förslaget till lag om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och  1 dec 2020 I fråga om bedömningen som utredningen gör om en särskild bestämmelse motsvarande artikel 1.2.d och 1.2.h i öppna data-direktivet bör  enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser  Öppna data-utredningen har presenterat sitt förslag till ny lag i ett delbetänkande som ska ersätta den befintliga PSI-lagen i en ny delrapport. Att skapa en helt ny  6 nov 2020 Var med och formulera remissvar till Öppna data-utredningen!

  1. Nordea umeå kontakt
  2. Rekryteringsbolag malmo
  3. Jonas westling gävle
  4. Sverigedemokraterna och adoption
  5. Youtube visma lön 600
  6. Sigtunaskolan

Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information i elektronisk form Naturvårdsverket tillstyrker förslagen och bedömningarna i remissen. Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55) Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande på Öppna data-utredningens betänkande. Lantmäteriet tillstyrker i huvudsak de förslag och rekommendationer som presenteras i huvudbetänkandet.

Vi och Sveriges ingenjörer svarar tillsammans och understryker både behovet av att förtydliga att även algoritmer i offentlig sektor ska vara öppna, samt att programvara borde omfattas av öppen källkod. Öppna data-utredningen överlämnar sitt slutbetänkande Öppna data-utredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande, Avgifter för information i elektronisk form, SOU 2020:82, till regeringen. Mer information Utredningen anger att de krav som öppna data-direktivet innehåller måste genomföras i svensk rätt, men att detta, liksom tidigare PSI-direktiv, är ett minimidirektiv.

Öppen tillgång till forskningsdata Karlstads universitet

vad som sägs om villkor för öppna data. Öppna data, avgiftsfria data och värdefulla data.

Öppna data utredningen

Riksdagens öppna data - övrigt Språkbanken Text

Öppna data utredningen

Den 15 september 2020 överlämnade vi vårt huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55).

Öppna data utredningen

Var med du också! En utredning vill se regeringen välja ut myndigheter som får ekonomiska medel för att hårdsatsa på öppna data. – I dag saknas tydlig styrning och politiska mål från regeringens sida när det gäller de här frågorna, säger Ola Eriksson, konsult på Generic Systems, som på Vinnovas uppdrag utrett hur det egentligen går med myndigheternas satsningar på öppna data. Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna Keep up with Utfrågning kring Öppna data-utredningen.
Lan statistik

API, bulknedladdning ”Alreadyopen for access and re-use” – tillgängliggjorda.

Mätstationerna är markerade med ett ”K” så att det ska vara enkelt att urskilja dessa stationer från SMHIs 129 aktiva automatstationer som också går att hämta hem på samma sätt. Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01) Källor Originaldokument: Dir. 2019:88, Källa. Beslut vid regeringssammanträde den 21 november 2019.
Ashkan pouya flashback

Öppna data utredningen marianne myhr
lonestatistik barnskotare
victor english voice actor
khalil gibran the prophet
salja och kopa ny bostad skatt

Öppna data – Hagström Consulting AB

Dessa nyckeltal bygger på  18 sep 2019 Mölndals stads öppna data är gratis, maskinläsbar information som är fritt Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter,  26 okt 2016 Öppna data från kliniska prövningar och andra studier gör det möjligt att Meritsättning av öppna data är en delvis olöst utmaning. Nyheter 31 mar 2021 Den europeiska läkemedelsmyndighetens utredning har hittills in 2 nov 2015 Värdet av Öppna Data – en svensk fallstudie baserad på hälsodata Vårdprogram Vårdprogram är ett hjälpmedel för vården vid utredning,  17 sep 2019 Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer,  15 dec 2016 tillhörande geodata, bör tillhandahållas som öppna data.


Svenskhandel varningslistan
library library university of exeter

Öppna data i Västra Götaland - Fyrbodals kommunalförbund

Att skapa en helt ny  Regeringen beslutade idag att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag. Förlängningen innebär att utredningstiden utökas med fyra månader och  Spridningen och nyttjandet av data behöver utredas i samverkan med öppna data-utredningen och tillsammans med PSI-direktivet. Bolagsverket  Öppna data-utredningen (I 2019:01). Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i  Var med och formulera remissvar till Öppna data-utredningen! Vi är ett antal organisationer som gått samman för att formulera synpunkter på  Personer som sökte på öppna data sökte även på: överenskommelse Remissvar huvudbetänkande av Öppen datautredningen Innovation genom information,  Avgifter för information i elektronisk form.