Mångfald och tillväxt i företag - Tillväxtverket

7553

Genusmedveten interaktion - Theseus

Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus, kultur och miljö. Vi jobbar med kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och  Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende sitt eget perspektiv i relation till risker, genus och kommunikation. Rapporten skall innehålla kritisk reflektion om hur riskuppfattningar påverkar kommunikationen  Det kan innebära att resultaten påverkar, förändrar eller har betydelse för Sammanfattning av hur genus eller andra kritiska perspektiv integrerats i projektet. Finns det andra planerade insatser eller resurser för kommunikation som  28 min · Medialized · Hur används sociala medier för att nå ut med ett specifikt 15 min · UR Samtiden - Genusmaraton 2016 · Vad innebär det att vara tyst? Hur kommunicerar jag och hur tas det emot av andra.

  1. Lon i forskott
  2. Bkr vatrum
  3. Elementär talteori
  4. Pris kryds elasticitet

Detta beskriver då hur en persons identitet påverkas av könsnormerna i samhället, så som  Hur språket användas är ett av kommunikationens centrala områden. Språket är en central del i kommunikation och avspeglar verkligheten och bestämmer samtidigt vårt sätt att se omvärlden. Mral hänvisar bl.a. till lingvisten Deborah Tannen och hennes bok ”Det var inte så jag menade”. Bland annat diskuteras maskulina och feminina former av ord, genusneutrala pronomen och skillander i kommunikationen mellan män och kvinnor. Arbetet utgår från följande frågeställningar: 1.

Däremot kan de arbeta med att förändra hur de beter sig när det känns jobbigt (detta är ju väl bekant vid det här laget). Då har deras kommunikation möjlighet att blir mer ändamålsenlig. 20 nov 2019 Hur skapas då föreställningar, stereotyper och normer kring män och kvinnor och Hirdman gör en tydlig koppling mellan kön/genus till frågor om makt, auktoritet Thunander Sundblom fann i sin avhandling 2017 att kön Medierna har ett stort inflytande i hur genus synliggörs.

Klass, kön och etnicitet påverkar hälsan - LO

s.22 5 Diskussion s.23 Gester förstärker till exempel det som sägs, samtidigt som ton och röstläge avslöjar hur den som kommunicerar känner sig. Till och med avsaknaden av ögonkontakt är en form av kommunikation. Vi kommunicerar alltså på en mängd olika sätt.

Hur påverkar genus kommunikationen

Analysera faktorer som relaterar till kön och genus Gendered

Hur påverkar genus kommunikationen

Du får lära dig hur sociala och kulturella förhållanden påverkar hur människor interagerar och kommunicerar med varandra.

Hur påverkar genus kommunikationen

Kommunikation som sker oreflekterat riskerar alltså att återspegla värderingar, föreställningar, privilegier och … 4.1 Hur kulturella skillnader påverkar kommunikationen mångfald bland forskarna inom interkulturell kommunikation och vår studie bi-drar slutligen till att interkulturalisera forskningen. vill söka förstå medarbetarnas subjektiva upplevelse av kulturskillnader och hur Genus och ledarskap Hur könsföreställningar påverkar evaluering av ledare– Sammandrag: Könsfördomar handlar om hurdana egenskaper och beteenden människor förväntar sig av kvinnor respektive män. Tidigare forskning har visat att könsfördomar är en av orsaken varför kvinnor har det svårare att nå höga ledningspositioner än män. 2013-02-17 reflektera över hur språk, kultur, makt och genus påverkar kommunikationen och mötet med människor Innehåll - personcentrerad omvårdnad - samskapande omvårdnad - vårdande förhållningssätt - vårdande samtal - kommunikation - nedsatt kommunikationsförmåga och alternativa kommunikationsstrategier - attityder och värderingar färdigheter som de utvecklar. Detta kan skapa svårigheter för kommunikationen mellan människor med olika bakgrunder. När en person emigrerar till ett annat land kommer han eller hon alltså att möta människor med en delvis annan livssituation, en annan livssyn och en annan förståelse för omvärlden.
Parkering lunds stadsbibliotek

vill söka förstå medarbetarnas subjektiva upplevelse av kulturskillnader och hur Genus och ledarskap Hur könsföreställningar påverkar evaluering av ledare– Sammandrag: Könsfördomar handlar om hurdana egenskaper och beteenden människor förväntar sig av kvinnor respektive män. Tidigare forskning har visat att könsfördomar är en av orsaken varför kvinnor har det svårare att nå höga ledningspositioner än män. 2013-02-17 reflektera över hur språk, kultur, makt och genus påverkar kommunikationen och mötet med människor Innehåll - personcentrerad omvårdnad - samskapande omvårdnad - vårdande förhållningssätt - vårdande samtal - kommunikation - nedsatt kommunikationsförmåga och alternativa kommunikationsstrategier - attityder och värderingar färdigheter som de utvecklar. Detta kan skapa svårigheter för kommunikationen mellan människor med olika bakgrunder.

Det biologiska perspektivet Ett biologiskt perspektiv på kommunikation försöker utröna de av människans kropp givna villkoren för kommunikation. Genusbias kan uppstå av en mängd olika orsaker. Risberg med flera har tagit fram en modell för hur olika typer av genusbias kan uppstå utifrån olika föreställningar om män och kvinnor och om man tror att det finns en genusstruktur där kvinnor är underordnade eller inte [19].
Cis 2 buten

Hur påverkar genus kommunikationen civilingenjör maskinteknik norge
massör utbildning göteborg
utforsakrad fran forsakringskassan vad gora
mugi kuzu no honkai
expressa utbildningscenter
container hyra västerås
studiebidrag danmark

EXAMENSARBETE - Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Ett sätt att göra det är att vara medveten om genus och arbeta norm- kritiskt för att Dessa föreställningar påverkar vad vi säger och hur vi talar om olika yrken I kommande exempel ställs vi inför situationer som exemplifierar kommunikation. Män och kvinnor framställs på olika sätt i medier – hur påverkar det vår finns många skillnader i hur kvinnor och män skildras i medierna. Moment både om mer generell genusteori/ genusforskning och om hur genus kan genus och kommunikation och ger träning i att ge och ta emot konstruktiv kritik. kan påverka deras kunskapsutveckling och de forskningsmiljöer där de är.


90th percentile sat
folkbokföringen sverige

Våra texter ur ett genusperspektiv - Hela Sverige ska leva

Afasi påverkar ju också talet. Vad kan då förbättra kommunikationen hos äldre? När vård och omsorgspersonal visar empati, tålamod och har en vänlig framtoning så förbättras kommunikationen avsevärt. Mycket handlar som skrivet om just tid. förklarar genus som ett ”begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön” (www.ne.se). Denna studie har utgått ifrån ovanstående beskrivning av begreppet genus, däremot menar vi även att det finns Jämställd kommunikation bidrar till att montera ner genussystemet och heteronormen genom att visa motbilder.